USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderhandelingen onderwijs-cao’s van start

De cao-onderhandelingen in het primair en voortgezet onderwijs zijn gestart, en de verschillende partijen hebben hun inzet bekend gemaakt. Werkdruk en het tekort aan medewerkers staan bij alle partijen centraal. Iedereen wil aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zodat meer mensen in het primair onderwijs willen werken en mensen ook in de sector blijven. Daarnaast streeft onderwijsvakbond AOb naar een loonsverhoging van zes procent.

De PO-Raad wil medewerkers vooral meer ruimte en faciliteiten geven om zich te blijven professionaliseren en inzetbaar te blijven: ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt een grote mate van tevredenheid van medewerkers over het werken in het primair onderwijs en over de cao. De tevredenheid zie je ook terug in een geringe uitstroom uit de sector. Denk aan goede werkomstandigheden, professionele ruimte voor samenwerkende teams, goed werkgeverschap en goede arbeidsvoorwaarden.’

De PO-Raad wil de bestaande rechten op het vlak van professionalisering en duurzame inzetbaarheid samenvoegen en medewerkers meer regie geven over hun inzetbaarheid. De raad wil met de vakbonden ook praten over mogelijkheden om de bovenwettelijke uitkeringen om te vormen en te verminderen ten gunste van andere maatregelen om medewerkers gezond aan het werk te houden.

Verder wil de raad af van aanspraken op werkloosheidsuitkeringen uit de tijd dat medewerkers nog ambtenaren waren en extra bescherming nodig hadden tegen ontslag vanwege de politieke keuzes van kabinetten. ‘Deze uitkeringen zetten nu eerder een rem op re-integratie van medewerkers dan dat zij daaraan bijdragen. Veel beter kunnen deze middelen worden ingezet om werkloosheid en uitval te voorkomen’, schrijft de PO-Raad. De PO-Raad wil ook werken aan een betere regeling woonwerkverkeer.

Belangrijke onderwerpen die VO-raad agendeert, zijn het lerarentekort, omgang met werkdruk en aandacht voor de uitvoering van cao-afspraken. Tevens wil de VO-raad snel tot overeenstemming komen over de invoering van een stagevergoedingsregeling in lijn met het besluit van de algemene ledenvergadering.

Ondertussen willen de AOb-onderhandelaars in primair en voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 6 procent voor alle werknemers in het onderwijs, voor de periode 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2025. Met de loonsverhoging willen de onderhandelaars de koopkracht van het onderwijspersoneel op peil houden.

De verhoging van de salarissen is het belangrijkste punt voor de onderhandelaars tijdens deze cao-onderhandelingen, zegt vakbondsman Roovers (primair onderwijs): ‘De huidige cao is vrij uitgebreid met veel afspraken over allerlei thema’s. Er lopen op dit moment een hoop zaken en onderzoeken die nog voortkomen uit de vorige cao-onderhandelingen. We hebben de afgelopen akkoorden mooie stappen gezet, maar we gaan geen terugval accepteren.’

In het voortgezet onderwijs wil de vakbond naast de zes procent loonsverhoging ook de werkdruk aanpakken. ‘Anders valt het lerarentekort niet te bestrijden, daarover is iedereen het eens. Daarom wil de AOb in de nieuwe cao landelijke afspraken maken over onder meer het takenpakket, voor- en nawerk, en een maximum op te dragen lestaak van 22 uur. Als leraren wordt verzocht om meer lessen op te pakken, dan hoort daar een hogere voor- en nawerkcompensatie tegenover te staan’, zegtAOb-bestuurder en onderhandelaar Jelmer Evers.