USN Skip to Content USN Skip to Footer

OCW wil geen andere verdeling arbeidsmarkttoelage gespecialiseerd onderwijs

Het ministerie van OCW wil een verzoek van sociale partners tot gelijke verdeling van de arbeidsmarkttoelage voor gespecialiseerd onderwijs niet honoreren. Het gaat over de herverdeling van het geld voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel achterstandsleerlingen in het gespecialiseerd onderwijs voor 2024. De PO-Raad en de sectorraad GO zijn teleurgesteld.

Zij vinden het onjuist dat het ministerie nu kiest voor voortzetting van een regeling die de scholen in het gespecialiseerd onderwijs helemaal niet helpt in hun worsteling met het personeelstekort. OCW vindt op zijn beurt dat het voorstel van de sociale partners onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort. De PO-Raad snapt dat argument wel, maar ‘vindt het onbegrijpelijk dat we daarvoor een situatie in stand houden waarin het geld willekeurig wordt verdeeld over de scholen’.

Voor het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) is de verdeling van de arbeidsmarkttoelage gebaseerd op het aantal cumi-leerlingen (leerlingen behorend tot een culturele minderheid). Er is echter geen verband tussen deze verdeling en de arbeidsmarktproblematiek.

‘Hierdoor is het niet aannemelijk dat de extra financiële beloning bijdraagt aan het oplossen van de tekorten. De verdeling over de scholen is geheel willekeurig, waardoor zelfs averechtse effecten kunnen optreden. In de praktijk is er dan ook weinig tot geen draagvlak voor een arbeidsmarkttoelage op basis van deze verdeling’, zegt de PO-Raad.