USN Skip to Content USN Skip to Footer

Noordoostpolder en Brabant breken met zzp-uitzendbureaus

Alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant stoppen per direct met het inhuren van tijdelijke uitzendkrachten. De Brabantse middelbare scholen vinden het onacceptabel dat uitzendbureaus docenten wegkapen bij scholen en vervolgens als invalkracht aanbieden.

Dat meldt Omroep Brabant. ‘We zijn dan 60 procent meer geld kwijt. Dat kan niet met geld dat voor onderwijs bestemd is. Wij zijn er klaar mee’, zegt directeur-bestuurder Martin van den Berg, van het Christiaan Huygens College in Eindhoven, die namens alle Brabantse schoolbesturen spreekt. Volgens hem zijn uitzendbureaus flink bezig om leraren weg te halen bij de scholen zelf. ‘Dat kan natuurlijk niet. Het kan niet zo zijn dat je van het lerarentekort je business maakt door ze van de markt te halen en ze vervolgens weer aan ons te gaan verhuren. Met een flinke opslag.’

Volgens Van den Berg wordt er via reclamecampagnes maar ook op de scholen zelf gevraagd of leraren willen overstappen naar het uitzendbureau. ‘Ik vind het ongepast. Ik weet dat ze openlijk werven nu. Dat doen ze via via of ze benaderen medewerkers direct met de vraag of ze voor het uitzendbureau komen werken. Er wordt ze van alles geboden.’

Ondertussen roept onderwijsstichting Aves (primair onderwijs in de Noordoostpolder en Kampen) schoolbesturen in heel Nederland op een manifest te ondertekenen waarin staat dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van uitzendbureaus of dure zzp’ers. ‘Samen kunnen we de invloed van commerciële bureaus terugdringen of misschien wel een halt toeroepen’, zegt Aves-bestuursvoorzitter Jos Timmermans.

Met dit initiatief laat ook Aves weten dat het onderwijs voor kinderen geen verdienmodel mag zijn. ‘Wij willen onze eigen medewerkers in vaste dienst beschermen én de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen waarborgen.’ Timmermans wijst erop dat de inhuur van leerkrachten via commerciële bureaus of (duurdere) zzp’ers regelmatig zorgt voor verhoging van de werkdruk van vast aangestelde collega’s.

Timmermans beseft dat dit besluit gevolgen kan hebben voor de bezetting op de scholen. ‘Het kan voorkomen dat groepen naar huis worden gestuurd. Dat vinden we heel vervelend. We hebben hiervoor ook begrip gevraagd aan al onze ouders.’