USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nieuwe werkwijze DUO beoordeling buitenlandse diploma’s kinderopvang

Sinds 1 juni 2024 hanteert DUO een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van aanvragen voor beroepen in de kinderopvang op basis van een buitenlandse opleiding. Er zijn vier belangrijke veranderingen, waarbij het uitgangspunt de kwalificaties van Nederlandse opleidingen zijn.

De oude werkwijze keek naar en hield vast aan de kwalificaties en bevoegdheden in het land van diplomering. De nieuwe werkwijze gaat uit van en vergelijkt met Nederlandse opleidingen die iemand kwalificeren voor beroepen in de kinderopvang. Ook houdt de beoordeling rekening met de ‘regeling wet kinderopvang’ en de cao kinderopvang.

Ten tweede geeft DUO in plaats van erkenningen voor deelgroepen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang voortaan alleen nog erkenningen af voor de gehele dagopvang (0-4 jaar) of de gehele bso (4-12 jaar). Verder leidt een kwalificatie voor de dagopvang tevens tot erkenning voor de bso en het gastouderschap.

De laatste grote verandering betreft meertalige kinderopvang. Hier kan DUO voortaan in de beschikking opnemen dat iemand naast een kwalificerende opleiding voor de kinderopvang ook een mbo- of hbo-opleiding heeft gevolgd in de Engelse, Franse of Duitse (voer)taal. Het is aan het bevoegd gezag en de GGD om te beoordelen of diegene daarmee aan de taaleis voor meertalige kinderopvang voldoet. Waar mogelijk verifieert DUO of een diploma daadwerkelijk is behaald.