USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nieuwe werkgelegenheidscijfers Voion per regio

In de periode 2023-2028 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs afnemen met vier procent. Toch is de verwachting dat er in 2028 een tekort van 2914 fte aan leraren is. Dat is vijf procent van de werkgelegenheid in 2028. Dit blijkt uit regionale arbeidsmarktanalyses die Voion, op basis van gegevens van Centerdata van december 2023, heeft gemaakt.

Volgens de analyse zijn er regio’s waar de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs sterker zal afnemen dan het landelijk gemiddelde. De grootste afname wordt verwacht in Drenthe: 12,3 procent. In Rotterdam en in Rijnmond wordt er geen afname, maar een toename in de werkgelegenheid verwacht met respectievelijk minder dan 1 procent en 1 procent.

Wat betreft het lerarentekort, in de regio Midden-Holland verwacht Voion het grootste tekort: 6,8 procent. In de regio Drenthe wordt een tekort van 3,2 procent verwacht, het laagste van alle regio’s. In de vakken Nederlands, Wiskunde, Duits, Frans, Natuurkunde en Scheikunde worden in 2028 de grootste tekorten verwacht. Bekijk hier alle prognoses per regio.