USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nieuwe regeling onderwijskansen gepubliceerd

Op 1 februari 2024 is het leerplusarrangement vo vervangen door de ‘regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs’. Door deze regeling is er aanvullend geld beschikbaar dat is bedoeld om leerlingen structureel te ondersteunen die door hun omgeving meer risico lopen op het niet optimaal kunnen benutten van hun leerpotentie.

Vergeleken met het oude leerplusarrangement is het budget verhoogd, in 2024 is het 169 miljoen euro. En er is een nieuwe verdeelsleutel, het geld wordt nu verdeeld op basis van de nieuwe ‘achterstandscore vo’. Het ministerie heeft daarvoor een nieuwe rekentool ontwikkeld, waarmee je kunt berekenen of en hoeveel middelen je per vestiging kan ontvangen

Voor meer achtergrondinformatie zijn er twee brochures gemaakt over de regeling onderwijskansen, één voor het praktijkonderwijs en één voor vmbo, havo en vwo.