USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nieuwe handreiking voor ontwikkelingsperspectief (OPP)

Sinds de invoering van de wet passend onderwijs is ervaring opgedaan met het Ontwikkelingsperspectief (OPP), zowel in het regulier als gespecialiseerd onderwijs. Naar aanleiding van deze ervaringen heeft het steunpunt passend onderwijs de verouderde handreiking onder de loep genomen en herzien.

Er zijn met name inzichten uit de praktijk meegenomen in de nieuwe handreiking over het ontwikkelen van het OPP. De handreiking gaat verder in op de wettelijke vereisten, voorkomt overbodige administratie en is functioneel voor de aanpak op school. Nieuw is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP, het hoorrecht, en het hoe en waarom daarvan. In aanvulling op het basisdocument zijn verdiepende thema’s in 18 FAQ’s uitgewerkt.

Alle documenten rondom de vernieuwde handleiding zijn hier te bekijken. De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, Balans, ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.