USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nederlandse scholieren hebben goede sociale contacten

Nederlandse jongeren krijgen als ze ergens mee zitten veel steun van ouders, vrienden en klasgenoten en leraren. Ze voelen zich minder vaak eenzaam dan jongeren in 44 andere landen. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van gegevens uit het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau vergeleken internationale gegevens uit het HBSC-onderzoek van 2021/2022, dat tijdens de coronaperiode plaatsvond, met gegevens uit eerdere jaren. Het HBSC-onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Voor dit onderzoek zijn vragenlijsten ingevuld door 280.000 scholieren tussen 11 en 15 jaar uit Europa, Centraal-Azië en Canada.

Net als in eerdere jaren hebben Nederlandse jongeren goede sociale relaties: 87 procent van de jongens en 75 procent van de meisjes kunnen makkelijk praten met hun vader als ze ergens mee zitten. En 91 procent van de jongens en 87 procent van de meisjes kunnen goed bij hun moeder terecht. In andere landen zijn die percentage 5 tot 10 procentpunten lager, aldus de onderzoekers.

Ondanks de coronacrisis in 2021/2022 kreeg 60 procent van de jongens en 71 procent van de meisjes in Nederland veel steun van vrienden. Dat is wel minder dan in 2017/2018. Tijdens de meting in 2021/2022 golden nog beperkende coronamaatregelen, waardoor jongeren minder gelegenheid hadden om elkaar te ontmoeten. In driekwart van de andere landen ervaren jongeren minder steun van vrienden. Nederlandse jongeren krijgen ook meer dan gemiddeld steun van klasgenoten en leraren.

Toch daalde het percentage Nederlandse jongeren dat hun leven een voldoende geeft, vooral bij meisjes. Gemiddeld gaven meisjes hun leven in 2021/2022 een 7,0 en jongens een 7,7. Ook verslechterde de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren, weer met name bij meisjes. Tussen 2017/18 en 2021/22 steeg het percentage meisjes in Nederland met psychosomatische klachten van 32 naar 50 procent. Het gaat dan om klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen en zich ongelukkig voelen.