USN Skip to Content USN Skip to Footer

Monitor Kohnstamminstituut digitalisering primair en voortgezet onderwijs

De laatste jaren is er door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs evenals investeren in digitale leermiddelen. Het Kohnstamm instituut heeft hier onderzoek naar gedaan.

Centrale vraag van onderzoek is: wat is de huidige stand van zaken rond ict-thema’s en wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor het funderend onderwijs? Uit de monitor digitalisering funderend onderwijs (MYRA) blijkt dat schoolpersoneel de eigen ict-competenties redelijk hoog inschat en tevreden is met de ondersteuning voor professionele ontwikkeling op het gebied van ict.

Wel geeft het onderwijspersoneel aan nog weinig kennis van artificial intelligence (AI) te bezitten. Op bijna alle scholen die deelnemen aan de monitor zijn pc’s of laptops, een digibord en tablets in ruime hoeveelheid aanwezig en deze worden veelvuldig gebruikt.

Bijna alle onderzochte scholen maken veel gebruik van internet, communicatiesoftware, verwerkingssoftware, presentatiesoftware en digitaal leermateriaal dat bij de lesmethode hoort. Leerkrachten gebruiken ict ook vaak om hun werk uit te voeren, maken zelf leermaterialen en maken redelijk veel gebruik van open leermateriaal.

Scholen krijgen regelmatig te maken met phishing-aanvallen, maar minder met ransomware, DDoS-aanvallen en hackpogingen door leerlingen. Beveiligingsmaatregelen zoals tweefactorauthenticatie voor personeel en patchmanagement zijn grotendeels geregeld, maar voor leerlingen is tweefactorauthenticatie meestal nog niet ingevoerd. Daarnaast geven leraren aan dat ze niet goed weten hoe zij informatieveilig gedrag kunnen tonen.

De monitor geeft inzicht in de huidige stand van ict-gebruik, randvoorwaarden, ambities en behoeften ten aanzien van ict en eventuele discrepanties en overeenkomsten tussen verschillende sectoren en functies. De monitor is een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad, mede uitgevoerd door Kohnstamm instituut.