USN Skip to Content USN Skip to Footer

Monitor integrale veiligheid mbo

Zowel studenten als personeel verdienen een omgeving waarin ze zich veilig kunnen voelen tijdens het leren en werken. Het is dus belangrijk om te weten hoe veilig de werk- en leeromgeving op je mbo-instelling is. Daarom is de eerste mbo-monitor integrale veiligheid in december 2023 door de minister van OCW naar beide Kamers gestuurd. Deze biedt inzicht in de veiligheidssituatie op mbo-instellingen en richt zich op de sociale en fysieke veiligheid van studenten, medewerkers en instellingen.

Met de monitor integrale veiligheid kan een peilstok in de veiligheidssituatie van mbo-instellingen gestoken worden. Hiermee ontstaat inzicht op de stand van de veiligheid voor het mbo en op het niveau van individuele instellingen. Deze onderzoeksvragen zijn hierbij gesteld:

  • Wat is de stand van zaken van de (integrale) veiligheid op de mbo-instellingen in Nederland?
  • In hoeverre zijn er verschillen in de stand van zaken van de (integrale) veiligheid als het gaat om kenmerken van instelling en opleiding?
  • In hoeverre zijn er verschillen in de stand van zaken van de (integrale) veiligheid als het gaat om kenmerken van studenten en medewerkers?

Benieuwd naar de resultaten? In de Kamerbrief over de monitor integrale veiligheid vind je een beknopte samenvatting. Of pak de volledige versie van de monitor erbij.