USN Skip to Content USN Skip to Footer

Minister houdt weer geld in van islamitische school

Minister Mariëlle Paul van primair en voortgezet onderwijs blijft stichting Islamitische School Amsterdam korten op het budget dat ze maandelijks van de rijksoverheid krijgt. Het schoolbestuur kreeg ruim een jaar geleden een aanwijzing onder meer vanwege financieel wanbeleid, maar heeft sindsdien onvoldoende verbetering laten zien. De komende maanden krijgt het bestuur 80 procent minder bekostiging. Als de situatie niet verbetert, wordt de bekostiging in juni 2024 volledig stopgezet.

Minister Paul: ‘Het bestuur heeft keer op keer bewezen niet goed te functioneren. De maat is nu vol. Hier zijn leerlingen, hun ouders en het onderwijspersoneel de dupe van. Zij verdienen een bestuur dat dagelijks keihard werkt aan goed onderwijs. Ik kan niet anders dan deze maatregel nemen en hoop dat deze stap het bestuur alsnog aanspoort om aan de eisen te voldoen. Daarmee kan het bestuur voorkomen dat de drie scholen van de stichting uiteindelijk zullen moeten sluiten.’

Het bestuur van de stichting Islamitische School Amsterdam kreeg de aanwijzing in november 2022 vanwege financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. De administratieve organisatie en interne controle waren niet op orde, waardoor het bestuur geen goed zicht had op de uitgaven. Ook was er sprake van onrechtmatige verrijking van bestuursleden van ISA en van met ISA verweven organisaties.

Om aan de aanwijzing te voldoen, moet het bestuur voldoen aan negen voorwaarden. Zo moest er een nieuwe onafhankelijke directeur-bestuurder aantreden. De minister moest daarbij instemmen met diens aantreden. Dat is niet gebeurd. Een directeur-bestuurder is van groot belang voor goed functionerende scholen.

In januari en februari van dit jaar is daarom voor het eerst geld ingehouden, 60 procent van het overheidsgeld dat het bestuur maandelijks krijgt. Het bestuur wist dat dit percentage verder kon oplopen. Omdat toen een juridisch traject liep, is het besluit nu pas openbaar gemaakt. Als het bestuur alsnog orde op zaken stelt en aan alle opdrachten in de aanwijzing voldoet, dan vervalt de maatregel en wordt er geen geld meer ingehouden.