USN Skip to Content USN Skip to Footer

Meer tijd voor carnaval en doorstroomtoets

Dat schrijft minister Paul van primair en voortgezet onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Ze komt daarmee tegemoet aan de volgens haar ‘vurige wensen’ in met name het zuiden van het land. Paul heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met onder meer de vertegenwoordigers van schoolbesturen, leraren, ouders, toetsmakers én carnavalsverenigingen om in kaart te brengen welke consequenties het verlengen van de afnametermijn met zich zou meebrengen.

Door scholen de ruimte te geven een week eerder dan gepland de digitale toets af te nemen, hoeft er voor scholen en leerlingen die géén carnaval vieren niets te veranderen. Voor scholen in het zuiden betekent het eerder afnemen van de doorstroomtoets wel dat ze leerlingen ook eerder hun voorlopig schooladvies moeten geven. De afnametermijn duurt dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen.

De veranderingen gelden in schooljaar 2023-2024 alleen voor de digitale toets. Voor de papieren toetsen geldt dat deze altijd door alle leerlingen tegelijk moeten worden gemaakt, om te voorkomen dat vragen en antwoorden uitlekken. Het is te kort dag om ook de data voor deze toets (6 en 7 februari 2024) naar voren te halen. Alle scholen hebben deze immers al vastgelegd in hun planning. Voor de volgende jaren wordt nog gekeken naar geschikte data.

De doorstroomtoets, die in de plaats is gekomen van de eindtoets, wordt dit schooljaar voor het eerst afgenomen. Idee is dat leerlingen hun definitieve schooladvies krijgen voordat ze zich bij een middelbare school aanmelden. Doordat alle aanmeldingen nu in dezelfde periode plaatsvinden, hebben alle leerlingen dezelfde kans om te worden toegelaten op de middelbare school van hun eerste keuze.