USN Skip to Content USN Skip to Footer

MBO Raad ziet examinering burgerschapsonderwijs niet zitten

De MBO Raad is zeer kritisch over het plan van demissionair onderwijsminister Dijkgraaf om vanaf 2026 het vak burgerschap in het mbo te examineren. De MBO Raad is ook voor goed burgerschapsonderwijs, maar het idee om burgerschap af te ronden met een onvoldoende, voldoende of goed is zeer onwenselijk, aldus voorzitter MBO Raad Adnan Tekin.

Volgens Tekin is het, in het kader van de gelijkwaardigheid van onderwijsniveaus, onbegrijpelijk dat mbo-studenten zo’n examen zouden moeten afleggen, terwijl dit niet van studenten in het hbo of wo wordt verlangd. ‘De minister heeft zijn mond vol van de waaiergedachte, maar deze maatregel past daar niet bij. Het stuit mij tegen het been dat studenten uit het hoger onderwijs blijkbaar automatisch als “geslaagde burgers” worden beschouwd.’

Daarnaast vindt Tekin dat het beoordelen wie wel of niet een goed burger is geen recht doet aan de complexiteit van burgerschap, de samenleving en de individuele groei van de studenten. ‘De minister pleit daarnaast voor een zogenoemd portfolio-examen. Hiermee gaat de minister op de stoel van de scholen zitten. Het is aan de scholen om de meest passende examenvorm te bepalen, zoals ook is vastgelegd in afspraken die met onze scholen zijn gemaakt. We vinden het niet gepast dat OCW een dergelijke vergaande suggestie doet.’