USN Skip to Content USN Skip to Footer

Makkelijker met leveranciers dealen door Dienst Verwerkersovereenkomsten

Sinds de zomer van 2023 kunnen scholen kosteloos gebruik maken van de Dienst Verwerkersovereenkomsten (DV) van Kennisnet. DV is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt het makkelijker om aan AVG-verplichtingen te voldoen.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat gebeurt door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. Dat gebeurt in één vast format, waarbij alle gegevens al zijn ingevuld. Beoordelen en ondertekenen verloopt daarna via een vast proces.

Schoolbesturen hebben zo altijd in beeld met welke leveranciers ze via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebben gesloten of welke overeenkomsten moeten worden ondertekend. De dienst is op verzoek van de PO-Raad en VO-raad door Kennisnet ontwikkeld. Inmiddels maken al meer dan 600 schoolbesturen in het po en vo er gebruik van en zijn ruim honderd leveranciers aangemeld.