USN Skip to Content USN Skip to Footer

Maatregelen voor scholen die monitorgegevens sociale veiligheid niet hebben aangeleverd

Scholen die de gegevens niet tijdig hebben laten aanleveren, ontvangen een herstelopdracht. Ze moeten alsnog zo snel mogelijk de gegevens bij de inspectie aanleveren. Ook dat gaat via de aanbieder. Als de inspectie de gegevens dan nog niet heeft ontvangen, wordt de naam van de school gepubliceerd. Dit omdat de informatie ook voor ouders en leerlingen van belang is. Eventueel kan de inspectie een financiële sanctie opleggen.

Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen veilig zijn op school. Dat is belangrijk, omdat kinderen niet goed kunnen leren als ze zich niet veilig voelen. Daarom heeft de politiek in 2015 de wet aangescherpt. Een onderdeel daarvan was dat scholen ieder jaar moeten onderzoeken of hun leerlingen zich veilig voelen en dat moeten melden aan de inspectie.