USN Skip to Content USN Skip to Footer

Louise Elffers nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad

Louise Elffers wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 september 2024. De benoeming is tot stand gekomen op voordracht van een onafhankelijke benoemingsadviescommissie.

Louise Elffers is bijzonder hoogleraar ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ bij de Universiteit van Amsterdam en lector ‘Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij momenteel directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, universiteiten en hogescholen. Een rode draad in haar werk is het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Zij zet zich actief in voor het versterken van verbindingen tussen wetenschap, beleid en praktijk, met ruimte voor verschillende perspectieven en soorten kennis.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad geeft al meer dan 100 jaar gevraagd en ongevraagd advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. De adviezen gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan post-universitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.