USN Skip to Content USN Skip to Footer

Lerarentekort

Vandaag heeft de Onderwijsraad de verkenning ‘Schaarste Schuurt’ gepubliceerd. In de verkenning geeft de raad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te kunnen blijven verzorgen als er minder leraren beschikbaar zijn. Vraagstukken waar ook een RvT zich over moet buigen.

De Onderwijsraad werkt in de verkenning twee sporen uit. Het ene spoor is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Het andere spoor gaat over de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van mensen en middelen daarbij. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. De raad maakt inzichtelijk dat onderwijs geven met een tekort aan leraren pijnlijke keuzes vergt.

Het rapport is hier te lezen.