USN Skip to Content USN Skip to Footer

Leerlingaantal brede brugklas blijft stabiel

Het aantal leerlingen dat naar een gemengde brugklas gaat, is de laatste jaren zo goed als gelijk gebleven. De afgelopen jaren nam de populariteit van de gemengde brugklas af. Vijftien jaar geleden ging nog 69 procent van de brugklassers naar een klas met meerdere niveaus, in 2015 was dit gedaald tot 54 procent. Dit percentage blijft de laatste jaren gelijk.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Maar wat weten we eigenlijk over de effecten van gemengde brugklassen, vroegen onderzoekers Per Bles en Rolf van der Velden zich af. In de factsheet ‘Het belang van gemengde brugklassen’ presenteren zij een aantal onderzoeken waarin verschillende soorten brugklassen worden geanalyseerd op basis van data van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het percentage gemengde brugklassen de laatste tien jaar gestaag is afgenomen, maar de laatste jaren gestabiliseerd is rond 55 procent. Dit is te laag, want onderzoeksresultaten wijzen uit dat gemengde brugklassen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van ‘plaatsingsonzekerheid’ in vergelijking met andere opties zoals opstroom, afstroom en diploma-stapeling.

Ook blijkt dat leerlingen met een vmbo-(g)t advies een grotere kans hebben op het behalen van een havo- of vwo-diploma als ze deelnemen aan een gemengde brugklas die direct toegang biedt tot havo of vwo. Voor vwo-leerlingen laten scholen met gemengde brugklassen zien dat ze vaker leerlingen kunnen aannemen die net onder de toelatingsgrens scoren op de eindtoets, terwijl ze tegelijkertijd een hoog slagingspercentage zonder vertraging behalen, in vergelijking met scholen zonder gemengde brugklassen.

Volgens Fatima-Zohra Charki van het Nederlands Jeugdinstituut is het een mooie ontwikkeling dat het aantal leerlingen in gemengde brugklassen niet verder afneemt. ‘Al zien we natuurlijk het liefst dat het toeneemt. Een brede brugklas kan namelijk de kansengelijkheid vergroten, mits goed uitgevoerd en ingericht. Dit komt doordat een brede brugklas leerlingen meer mogelijkheden biedt om een bij hen passend niveau te halen.’

‘Brede brugklassen zijn vooral voor leerlingen uit lagere sociaal-economische posities goed nieuws. Zij krijgen op de basisschool namelijk vaker een lager advies dan zij in potentie aankunnen. Ook komen door een brede brugklas leerlingen met verschillende achtergronden makkelijker en sneller met elkaar in contact. Dat voorkomt segregatie.’