USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ledenvraag: Lid heeft maximale zittingstijd bereikt, maar we kunnen geen vervanger vinden. Wat nu?

Het zoeken van een nieuw RvT-lid is een zorgvuldige procedure. Het is soms lastig om een geschikte kandidaat te vinden. En ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er niet op tijd iemand gevonden is. Wat zijn dan de stappen? Mag je de termijn verlengen tot je een goede kandidaat hebt?

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de statuten leidend zijn. Vaak staat in de staturen voorgeschreven dat een lid van de RvT maximaal 2 termijnen zitting mag nemen in een RvT. We adviseren deze termijn dan ook niet te verlengen.

Vacatures delen via VTOI-NVTK.nl

Het vinden van een nieuw lid kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. We raden daarom altijd aan om op tijd te starten met de werving van een nieuw lid of een nieuwe voorzitter.

Wist je dat je vacatures ook kunt delen op de website van VTOI-NVTK?Wat zegt de wet?

Volgens de wet moet er in de statuten een ontstentenis en verlet regeling worden opgenomen. Deze regeling is in 2021 ingevoerd, maar er geldt een overgangstermijn. Vanaf 2025 is het verplicht een dergelijke regel op te nemen in de statuten.

De RvT zal dus moeten vastleggen hoe het wordt ondervangen als een RvT-lid uitvalt, bijvoorbeeld omdat de termijn is verlopen of als iemand tijdens de termijn uitvalt. In het geval dat de termijn afloopt, is het van te voren bekend wanneer er een vacature komt. Het benoemen van een RvT-lid moet volgens een zorgvuldige procedure tot stand komen.

Het kan gebeuren dat er ondanks alle inspanningen geen geschikte kandidaat gevonden kan worden. Verlengen van de termijn lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar dat is niet raadzaam. Je kunt ervoor kiezen om tijdelijk door te gaan met een kleinere RvT. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een interim toezichthouder voor de periode dat er nog geen nieuw lid gevonden is.

Juridisch spreekuur

Leden van onze vereniging kunnen bij ons terecht voor eerstelijns advies op het gebied van professionalisering (o.a. kwaliteitsborging), werkgeverschap (o.a. cao bestuurders en werving/selectie) en belangenbehartiging (o.a. governance en wet- en regelgeving). Heb je hier vragen over? Mail dan naar rvthelpdesk@vtoi-nvtk.nl

Spreekuur voor (juridische) vragen en advies

Om onze leden zo goed mogelijk te helpen, hebben we twee keer per week een telefonisch spreekuur: 

  • Maandag: 10.00 - 11.00 uur 
  • Donderdag: 15.00 - 16.00 uur 

Onze experts helpen je graag verder bij vragen over bijvoorbeeld professionalisering (o.a. kwaliteitsborging) en werkgeverschap (o.a. cao bestuurders en werving/selectie) of belangenbehartiging (o.a. governance en wet- en regelgeving). We zijn te bereiken op 085 - 00 14 278.