USN Skip to Content USN Skip to Footer

Leden VTOI-NVTK stemmen in met onderhandelingsakkoord

  • Positief: 130
  • Negatief: 28
  • Blanco: 4

Leden hadden de mogelijkheid hun antwoord toe te lichten. Meerdere leden gaven aan het lastig te vinden om akkoord te gaan met de verstrekte informatie uit het onderhandelingsakkoord. Zij hadden graag de volledige cao-tekst gelezen. Een aantal van de nee-stemmers vond het verschil tussen deze cao en de reguliere onderwijs cao voor PO en VO te groot.