USN Skip to Content USN Skip to Footer

Leden VO-raad keuren beroepsprofiel voor bestuurders goed

De leden van de VO-raad zijn tijdens de algemene ledenvergadering op 29 november 2023 unaniem akkoord gegaan met het voorstel beroepsprofiel bestuurders. Dit beroepsprofiel is een eigen initiatief van de sector funderend onderwijs met als doel de professionele ontwikkeling en doorontwikkeling van bestuurders te bevorderen. Het profiel is in samenwerking met de vereniging van onderwijsbestuurders VvOB en de PO-Raad tot stand gekomen. Die hebben al eerder ingestemd met het beroepsprofiel.

Als basis voor het beroepsprofiel dienden de professionaliseringsthema’s uit 2018, waarmee een brede werkgroep aan de slag is gegaan. Persoonlijk, inhoudelijk en bestuurlijk leiderschap staan nu in het profiel centraal. Tijdens de ALV keurden de leden van de VO-raad het beroepsprofiel goed en stelden daarmee vast dat het een opdracht van schoolbesturen is om de professionalisering van haar bestuursleden in lijn met dit profiel waar te maken.

Naast de ontwikkeling van een beroepsprofiel is er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem voor accreditatie van bestuurders. Deze accreditatiesystematiek werd ter kennisgeving aan de ALV voorgelegd. Enkele bestuurders deelden tijdens de bijeenkomst hun ervaringen met de pilot accreditatie: ‘Voor mij is dit het aantonen van een maatschappelijk rijbewijs’ en ‘We kunnen hiermee aan de samenleving en het ministerie geobjectiveerd zeggen dat we leren en reflecteren op onze rol als besturen’. Opgemerkt werd dat accreditatie niet de rol van de raad van toezicht vervangt en dat collegiale bestuurlijke visitatie als instrument blijft bestaan.