USN Skip to Content USN Skip to Footer

LAKS-monitor: leerlingen geven hun school een 6,5

De tevredenheid onder leerlingen op middelbare scholen is iets afgenomen, met name op de gebieden van lessen en toetsen. Dit blijkt uit de LAKS-monitor 2024, een landelijk tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. Scholieren is gevraagd om hun mening te geven over de thema’s lessen en toetsen, leraren, begeleiding, inspraak, en sfeer en veiligheid. De monitor biedt inzicht in de resultaten per school.

In 2023 was het gemiddelde rapportcijfer van leerlingen voor scholen nog 6,7 (in 2022 6,8). Leerlingen in het praktijkonderwijs en het vwo geven gemiddeld de hoogste cijfers, leerlingen in vmbo-basis, vmbo-kader en havo de laagste.  

Scholen scoren het minst op het thema ‘lessen en toetsen’. Slechts 37 procent van de leerlingen geeft aan hier positief over te zijn. In 2023 was dit nog 40 procent (in 2022 43 procent). Leerlingen zijn voornamelijk kritisch over de mate waarin verschillende vakken op elkaar worden afgestemd en of wat ze leren op school nuttig is voor later. Volgens het LAKS is het daarom belangrijk dat er een vakoverstijgend en integraal curriculum komt en dat leerlingen meer autonomie krijgen over wat ze leren.

Daarnaast geeft het LAKS aan het belangrijk te vinden dat scholen zich anders tot toetsen gaan verhouden. In het huidige onderwijssysteem zijn toetsen te veel een doel op zich, terwijl ‘het eigenlijk een middel is om inzicht te krijgen in het kennen en kunnen en de voortgang/ontwikkeling van leerlingen’, vindt het LAKS. Om de toetsdruk in het onderwijs te verlagen, is de VO-raad samen met het LAKS een project gestart.

Een ander aandachtspunt in de monitor is (sociale) veiligheid op school. Weliswaar geeft bijna 80 procent van de leerlingen aan zich veilig te voelen op school, maar tegelijkertijd heeft 41 procent van de leerlingen in de afgelopen maanden met één of meer vormen van pesten te maken gehad. Ook is minder dan de helft van de leerlingen tevreden met wat hun school doet tegen pesten. Binnenkort wordt de gehele rapportage van de LAKS-monitor 2024, met de resultaten per school, gepubliceerd.