USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal

Ruim één op de vijf ouders ziet klachten bij kinderen als hoofdpijn, sufheid of allergieën, en velen vermoeden dat het binnenklimaat op scholen daar (mede)verantwoordelijk voor is. Een kwart van de ouders vindt het binnenklimaat op de kinderopvang, basisschool of middelbare school van hun kind verre van optimaal. En 52 procent geeft aan dat, naast de kwaliteit van het onderwijs en de locatie van de school, een gezond binnenklimaat een van de belangrijkste aspecten is bij het kiezen van een school.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Gezond Binnen, het Nederlands kennisinstituut voor binnenklimaat met een goede doelenstatus, gehouden onder duizend Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder. Uit het onderzoek blijkt dat ouders zich grote zorgen maken over het effect dat het binnenklimaat op scholen heeft op hun kinderen.

Zo zegt 22 procent van de ouders klachten te zien bij hun kinderen na een dag op de opvang of op school. Dit zijn klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, droge ogen en allergieën. Ook is 22 procent bang dat hun kind een leerachterstand oploopt door de verminderde luchtkwaliteit op scholen. De indicatoren van een goed binnenklimaat die in klaslokalen nu het vaakst gemist worden, zijn goede akoestiek (20 procent) en het gebrek aan tocht (24 procent).

Hoewel de helft (52 procent) van de ouders het binnenklimaat een belangrijk aspect vindt bij het kiezen van een school, lijkt slechts 21 procent bereid te zijn daadwerkelijk in gesprek te gaan met de directie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wat opvalt is dat vaders hier het meest voor open staan: bijna een derde (31 procent) van de mannelijke respondenten geeft aan graag in gesprek te willen met de organisatie van de school, tegenover slechts 13 procent van de vrouwen.

Ook meldt 32 procent van de mannen dat kinderopvang, basisschool of middelbare school zich te veel bezighouden met randzaken in plaats van het creëren van een gezond binnenklimaat, terwijl dit bij 21 procent van de vrouwen het geval is. ‘Het is zorgelijk dat zo veel ouders de kwaliteit van het binnenklimaat op scholen ondermaats vinden en het is tijd dat scholen hier meer aandacht aan besteden’, zegt Remi Hompe, directeur Binnenklimaat Nederland en voorzitter van Gezond Binnen.

‘Kinderen spenderen een groot gedeelte van hun dag op de kinderopvang, basisschool of middelbare school en daarom is een gezond binnenklimaat op juist die locaties enorm belangrijk. Te weinig frisse lucht, een verhoogd CO2-gehalte of onvoldoende daglicht hebben allemaal effect op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Met deze toch wel verontrustende cijfers hopen wij de gesprekken met scholen te openen, zodat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten op deze locaties.’

Ondertussen meldt onderwijsminister Paul dat er per 1 juli 2024 een wijziging komt van het Bouwbesluit 2012. In het hele funderend onderwijs worden CO2-meters verplicht gesteld voor alle bestaande gebouwen en nieuwbouw. Eerder dreigde oud-minister Wiersma al om CO2-meters verplicht te stellen als niet alle scholen deze meters zouden installeren. Uit onderzoek dat Wiersma in 2022 liet uitvoeren, bleek dat 40 procent van de scholen dit nog niet had gedaan.

Met CO2-meters is het mogelijk het gehalte aan kooldioxide in de lucht in de gaten te houden. Als dat te hoog wordt, is het nodig om te ventileren, bijvoorbeeld door een raam open te doen. De gedachte is dat met extra ventilatie in klaslokalen er meer frisse lucht in de lokalen komt en tevens het risico wordt verkleind op een infectie met luchtwegvirussen, zoals corona.