USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kwart leraren school stapt op na nieuw rooster met lessen van half uur

Alle leerlingen van Picasso krijgen straks een halfuur instructie van hun leerkracht, gevolgd door variërende tijden op bijvoorbeeld een ‘leerplein’ voor het zelfstandig of in groepsverband werken. De school zegt dat het nieuwe rooster niets te maken heeft met bezuinigingen, maar dat het gaat om de leerlingen zelf. Maximaal een half uur les zou beter zijn voor het puberbrein. Critici denken dat een half uur te kort is, want het duurt sowieso al een aantal minuten voor de les start.

Maar uit een intern stuk blijkt dat de vernieuwing vooral met besparingen te maken heeft. Veel leraren trokken hun conclusies en vertrokken. ‘Hoe kun je nu een examenvak geven in een halfuur lestijd per week?’, citeerde Omroep West een van de vijftien vertrokken leraren. Volgens de school is het normaal dat leraren opzeggen aan het eind van het schooljaar. Maar de vernieuwing zou ook veel nieuwe leerkrachten hebben opgeleverd. ‘We hebben momenteel nauwelijks vacatures.’

Het schoolbestuur van onderwijskoepel Lucas Onderwijs, waar negentig scholen onder vallen, zou het plan volgens critici zonder goed overleg hebben doorgedrukt. De school zelf zegt er al twee jaar over in gesprek te zijn met iedereen.