USN Skip to Content USN Skip to Footer

‘Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland vraagt blijvend aandacht’

Er is voorzichtige vooruitgang geboekt in de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), constateert de onderwijsinspectie. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Met name het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn een punt van zorg. ‘Verantwoorde kinderopvang is een kwestie van lange adem. Daar zijn voldoende financiële middelen en ondersteuning voor nodig.’

Dat is de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs in de ‘Tussenmeting kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland’. Sinds drie jaar houdt de onderwijsinspectie toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland. Het eerste onderzoek was een meting over 2021 en 2022 en op basis daarvan constateerde de inspectie veel verbeterpunten. De inspectie zag wel een grote bereidheid bij alle betrokkenen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Die grote bereidheid is er nog steeds. De leiding van kinderopvanglocaties stuurt op kwaliteit en verbetering en zorgt voor een leercultuur. Er is ook steeds meer aanbod van materialen die kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. De huisvesting van de kinderopvang behoeft daarentegen verbetering, die voldoet vaak nog niet aan de eisen. Ook moeten zo snel mogelijk alle medewerkers van de kinderopvang in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

De inspectie roept het rijk, de openbare lichamen van de drie eilanden en de houders kinderopvang op om het doel goed voor ogen te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor kinderen waarin hun ontwikkeling spelenderwijs wordt gestimuleerd. Daarvoor is het nodig prioriteiten te stellen en stap voor stap te blijven werken aan kwaliteitsverbetering.