USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kinderopvang: wat moet er in mijn klachtenverslag?

Houders van een kinderopvangorganisatie zijn volgens de wet Kinderopvang (artikel 1.57b) verplicht om jaarlijks een verslag te maken van de klachten die zij in een kalenderjaar ontvangen hebben. Maar over de precieze invulling daarvan bestaat onduidelijkheid. Daarom is dit onderwerp besproken in het operationeel overleg kinderopvang (OOK).

Dat overleg meldt dat ‘na een uitgebreide analyse van wetteksten’ alle partijen tot duidelijke conclusies zijn gekomen over de eisen die gesteld worden aan het klachtenverslag. Iedereen weet nu welke klachten en geschillen moeten worden beschreven, op welke manier, en aan wie en hoe het klachtenverslag moet worden verspreid.

In het klachtenverslag moeten behandelde klachten per locatie beschreven worden, inclusief de bijbehorende zaken die door de Geschillencommissie Kinderopvang zijn behandeld. Ook moet de houder het verslag actief bij álle ouders – dus niet alleen bij de oudercommissie – onder de aandacht brengen.

Oudervereniging BOinK laat weten tevreden te zijn met het resultaat. Een goede klachtenregeling en een jaarlijks klachtenverslag leidt tot meer transparantie voor ouders en toezichthouders over de kwaliteit van de opvanglocatie(s) én van de gehele organisatie. Bovendien leveren klachten en een zorgvuldige afhandeling daarvan voor de houder nuttige signalen op voor kwaliteitsverbetering.