USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kinderopvang ondersteunt Stint-fabrikant bij eventueel proces door Nederlandse Staat

Dit viel veel kinderopvangorganisaties rauw op het dak, na jaren van procederen en onderhandelen over dit beladen dossier, vijf jaar na het dodelijke ongeval op de spoorwegovergang in Oss. Veel kinderopvangorganisaties vinden deze dwang om mee te procederen een schandalige voorwaarde, zij willen dit dossier liever waardig afsluiten. Brancheorganisaties BK, BMK, 119 kinderopvangorganisaties én PostNL hebben tijdens het overleg over de compensatieregeling daarom aangegeven dat zij geen vorderingen op derden hebben en de voorwaarde als ‘niet-passend, onnodig en onuitvoerbaar’ zien.

Desondanks is deze zogenoemde cessie-bepaling in de regeling blijven staan. De staat ziet het compensatiebedrag als voorfinanciering en wil het geld proberen te verhalen op de Stint-fabrikant. En heeft zich inmiddels ook al bij de fabrikant gemeld met de mededeling dat hij van elke afzonderlijke cessie-overeenkomst op de hoogte wordt gesteld, zodat hijzelf het te vorderen bedrag ook nauwkeurig kan bijhouden.

De brancheorganisaties in de kinderopvang vinden de dwang om deel te nemen aan een eventueel proces tegen de Stint-makers ongehoord. De overheid zelf heeft immers ook steken laten vallen in het proces van goedkeuring van de Stints. Maar omdat je de Nederlandse Staat beter niet tegen je kan hebben, adviseren zij toch mee te gaan met de voorwaarde van het ministerie van SZW. Wel hebben kinderopvangondernemers het initiatief genomen voor de oprichting van een fonds waaruit de juridische kosten van de fabrikant van de Stint (deels) kunnen worden gedragen.

De initiatiefnemers roepen alle kinderopvangorganisaties die een beroep doen op de compensatieregeling op om een bijdrage aan het fonds te leveren. Dit kan door bijvoorbeeld 10 tot 25 procent van het compensatiebedrag in het fonds te storten. De gedachte achter het fonds is dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En dat deze voor de fabrikant van de Stint, na vijf jaar procederen en nog steeds geen einde in zicht, behoorlijk onder druk staat. Het initiatief wordt op korte termijn verder uitgewerkt.

De compensatieregeling voor kinderopvangorganisaties is gebaseerd op twee componenten: een bedrag voor de waardevermindering van de Stint en een forfaitair bedrag voor de gevolgschade. De vergoeding voor de waardevermindering hangt af van de ouderdom van de Stint. Het bedrag voor de gevolgschade is (na moeizaam onderhandelen) uitgekomen op 3500 euro per Stint. Omdat de meeste Stints in 2017 en 2018 zijn aangeschaft, wordt de compensatie vaak ongeveer 10.000 euro per Stint. De compensatieregeling moet medio oktober 2023 in uitvoering komen. Kinderopvangorganisaties hebben dan drie maanden de tijd om de compensatie aan te vragen.