USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kinderopvang-cao algemeen verbindend verklaard

De kinderopvang-cao die Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, en vakbonden FNV en CNV Connectief met elkaar hebben afgesproken is op 27 juni 2023 door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Bezwaren van de werkgeversvereniging BVKO zijn niet gehonoreerd.

Naar aanleiding van de concept cao-kinderopvang zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) en Landelijke Belangen Vereniging (LBV). Zij verzochten algemeenverbindendverklaring (avv) van bepalingen van de cao af te wijzen omdat deze ‘in strijd is met wet- en regelgeving’. Zij vonden dat ze onvoldoende betrokken waren geweest bij het cao-overleg.

Bovendien hadden deze partijen zelf al een cao afgesproken, met een – vanwege de hoge inflatie – extra loonsverhoging vanaf januari 2023. Dat levert voor de bezwaarmakers inderdaad nu meer kosten op, meldt de minister, maar dan hadden ze daar tijdens hun onderhandelingen beter rekening mee moeten houden. Verder kunnen zij altijd ontheffing aanvragen voor de cao die met FNV en CNV is afgesproken.