USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kinderopvang boos over ‘GGD-verduidelijking’ uren inzet pedagogisch beleidsmedewerker

GGD GHOR Nederland heeft onlangs aan alle GGD-regio’s gevraagd om aan alle kinderopvangorganisaties te melden dat de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker het werkelijk aantal uren betreft dat door een houder moet worden gerealiseerd om te voldoen aan de wettelijk eis. De Brancheorganisatie Kinderopvang is het met deze interpretatie van GGD GHOR Nederland oneens. Want de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers wordt zo flink duurder.

Volgens BK betekent de interpretatie dat een kinderopvangorganisatie bovenop de uren inzet die zijn berekend met de speciale de rekentool, extra uren moet rekenen voor verlof, vakantie en ziekte van de pedagogisch beleidsmedewerker. In weken uitgedrukt komt de inzet op jaarbasis al snel op minimaal vijf weken afwezigheid voor verlof, vakantie en ziekte.

BK is boos dat GGD GHOR Nederland pas na vijf jaar na de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker met deze verduidelijking komt. ‘Ook past deze verhoging van de uren inzet, totaal niet in het beleid van het ministerie om de werkdruk voor de kinderopvang branche te verminderen’, meldt BK.

De brancheorganisatie heeft bij SZW en GGD GHOR Nederland geprotesteerd tegen deze nieuwe toepassing van de regels, maar heeft geen gehoor gevonden. Volgens het ministerie past de uitleg van GGD GHOR Nederland binnen de regelgeving. Ondanks dat nergens in wet en regelgeving of in de online rekentool, die speciaal voor het berekenen van de uren inzet is gemaakt, wordt gesproken over het werkelijk aantal uren.