USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kamerbrief schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

Uit de Kamerbrief blijkt dat het percentage ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt hoger is dan vorig jaar. Dit percentage is groter op scholen met een achterstandsscore. Verder geeft 40 procent van de ouders aan de vrijwillige kosten (zeer) hoog te vinden en 14 procent kijkt naar de hoogte van de schoolkosten bij de keuze van een school.

Zo’n 70 procent van de scholen vraagt een vrijwillige bijdrage, gemiddeld 137 euro. De helft van de scholen zegt dat de wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage heeft geleid tussen verandering in het aanbod van extra activiteiten. Zo heeft 26 procent de omvang verkleind, 29 procent de kosten omlaag gebracht en 3 procent aanbod afgeschaft. Scholen geven massaal aan hun aanbod ook overeind te houden met onder andere NPO-middelen (61 procent).