USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kamerbrief scenario’s vrijwillige ouderbijdrage

Minister Paul van primair en voortgezet onderwijs heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over scenario’s die een volgend kabinet kan gebruiken bij het nemen van een besluit over de vrijwillige ouderbijdrage voor het onderwijs. Ook gaat zij in op de uitkomsten van de meest recente schoolkostenmonitor. De minister vindt dat moet worden nagedacht over drie mogelijke scenario’s:

  • het helemaal afschaffen van de ouderbijdrage in het po en vo
  • het afschaffen van de ouderbijdrage in het po en het verder onderzoeken van de ouderbijdrage in het vo
  • de ouderbijdrage in het po en vo limiteren

Volgens alle scenario’s zouden scholen moeten worden gecompenseerd voor het gemis van inkomsten uit de ouderbijdrage. Wel voegt ze daar meteen aan toe dat er ‘hiervoor momenteel geen financiële dekking is binnen de OCW-begroting’.