USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kamerbrief over voortgang lerarenstrategie

De instroom in de tweedegraads lerarenopleidingen is afgelopen jaar gedaald met bijna 10 procent. Vooral de instroom in ‘tekortvakken’ geeft extra reden tot zorg, daar is een daling van 13 procent te zien. Dit schrijven de ministers van onderwijs op 20 juni 2023 aan de Tweede Kamer. In de brief geven ze een tussenstand van ondernomen stappen voor de lerarenstrategie en beschrijven ze het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’.

De ministers schrijven dat de aanpak van het lerarentekort door de dalende instroom onverminderd urgent blijft. Deze daling raakt voornamelijk het voortgezet onderwijs, waar de zij-instroom van leraren sterk achterblijft vergeleken met de zij-instroom in primair onderwijs en mbo. Wel is een hele lichte stijging te zien nu.

De onderwijsministers bespreken in de brief ook de vorming van onderwijsregio’s, strategisch personeelsbeleid en de keuzes rondom bevoegdheden, beroepsbeeld, beroepsgroepvorming, kortere onderwijstijden en de subsidie voor de lerarenbeurs. Die laatste is wegens grote interesse verlengd tot 1 april 2028. Er is veel interesse voor de lerarenbeurs, ook voor komend schooljaar is weer meer aangevraagd dan het budget toelaat, net als in voorgaande jaren. Leraren die dit jaar een afwijzing ontvangen, krijgen voorrang in de subsidieronde volgend jaar.