USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kamerbrief over lerarenstrategie

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (primair en voortgezet onderwijs) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders. Uit de brief blijkt dat de tekorten met name zijn toegenomen in de grote steden, in het gespecialiseerd onderwijs en op scholen met veel kwetsbare leerlingen.

Zo is het lerarentekort is in 2023 toegenomen tot 9800 voltijdsbanen (100 meer dan in 2022). Dit is 9,7 procent van de totale werkgelegenheid in het onderwijs. In de grote steden is het tekort met 2,8 procent toegenomen (tot gemiddeld 18 procent). Het schoolleiderstekort is landelijk nu 13,8 procent (13,1 procent in 2022). Maar in de grote steden is dit 21,2 procent (2022: 14,6 procent).

De ministers schrijven in hun brief dat in de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van het onderwijs. ‘Zo is de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht en zetten schoolorganisaties zich hard in voor behoud van personeel. Uit recent onderzoek blijkt dat medewerkers in het primair onderwijs tevreden zijn over hun werk.’ Zij merken ook op dat het aantal startende leraren dat al na een jaar stopt lager ligt dan veelal wordt gedacht. Starters zijn doorgaans tevreden over hun baan en de begeleiding.