USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kamer wil noodplan lerarentekort en stagevergoeding voor onderwijsstagiairs

De Tweede Kamer heeft moties aangenomen voor een noodplan tegen het lerarentekort en voor onderzoek naar de mogelijkheden van een sectorale stagevergoedingsregeling. Sociale partners in het onderwijs hebben zich hier de afgelopen jaren hard voor gemaakt. Kamerlid Pijpelink van GroenLinks-PvdA diende een motie in waarin het kabinet werd verzocht om een noodplan te maken voor tenminste vijftien jaar. D66-Kamerlid Paternotte sprak in zijn motie de wens uit voor een sectorale stagevergoeding.

Tegen Pijpelinks motie stemden VVD, NSC en BBB. Ook onderwijsminister Paul vond het niets. ‘We zijn al met langetermijnbeleid bezig.’ Ze verwees naar het onderwijsakkoord en de werkagenda onderwijs. Ook wilde zij niet in gesprek met sociale partners over een sectorale stagevergoedingsregeling.

Paul wil geen geld voor zo’n regeling uittrekken omdat het ‘hoort bij reguliere cao-afspraken tussen sociale partners’. Maar de sociale partners stellen juist dat 225 miljoen euro van de rijksoverheid nodig is voor een stagevergoedingsregeling. Anders gaat het ten koste van geld dat binnen schoolorganisaties beschikbaar is voor het onderwijs.