USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kabinet scherpt kwaliteitseisen gastouderopvang aan

Er bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om te zorgen dat kinderen zich overal goed kunnen ontwikkelen wil het kabinet extra kwaliteitseisen voor gastouderopvang per wet vastleggen. Het gaat onder meer om het vastleggen van vier pedagogische basisdoelen in de wet, een verplichting om permanent te blijven werken aan de ontwikkeling van kinderen en verplichte jaarlijkse coaching voor alle gastouders.

Daartoe heeft het demissionaire kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, als eerste stap om de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aan te scherpen. Uit de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang blijkt dat er bij 1 op de 5 gastouders sprake is van lage, of zeer lage, pedagogische kwaliteit. Kinderen worden dus in beperkte mate gestimuleerd in hun ontwikkeling. Om gastouders te helpen bij het voldoen aan de nieuwe maatregelen wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met 0,21 euro verhoogd.

In het wetsvoorstel worden vier pedagogische basisdoelen, die nu al gelden voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, opgenomen in de wet voor gastouders. Deze doelen zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen.

Ook wordt er een maximum gesteld aan twee gastouderbureaus waarbij een gastouder kan zijn aangesloten. Tot slot wordt een pedagogisch beleidsmedewerker geïntroduceerd die gastouders pedagogische coaching zal bieden. Dit is ook een bestaande eis in de dagopvang en buitenschoolse opvang.

In een zogeheten algemene maatregel van bestuur worden nog een aantal andere eisen uitgewerkt. Zo moeten gastouders zelf een pedagogisch werkplan opstellen en jaarlijkse aan hun ontwikkeling blijven werken. Ook wordt het voor alle gastouders verplicht om een achterwacht te regelen die, in het geval van calamiteiten, binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. De algemene maatregel van bestuur gaat zo spoedig mogelijk online voor internetconsultatie.