USN Skip to Content USN Skip to Footer

Jaarwerkplan 2024 onderwijsinspectie naar Tweede Kamer gestuurd

Volgens het jaarwerkplan legt de inspectie in 2024 de focus op controle op versterking van de basisvaardigheden van leerlingen. Met stelselonderzoeken beoogt de inspectie zicht te krijgen op het functioneren van de kernfuncties van het stelsel (kwalificatie, socialisatie en allocatie). Daarbij krijgen sociale veiligheid, gelijke kansen en passend onderwijs meer aandacht.

Daarnaast wordt in de periode 2023-2025 de kwaliteit van onderwijsprofessionals, het curriculum en het aanbod en flexibilisering en netwerken onder de loep genomen. Het gaat daarbij onder andere om onderzoek naar de curricula van lerarenopleidingen en de waarde van een vo-diploma.