USN Skip to Content USN Skip to Footer

Inspectie publiceert nieuwe schoolweging primair onderwijs

De onderwijsinspectie heeft de nieuwe schoolweging gepubliceerd, die wordt gebruikt om de leerresultaten van basisscholen te beoordelen, rekening houdend met de leerlingpopulatie van de scholen. De schoolweging is later gepubliceerd dan gewoonlijk, dit komt doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds vorig schooljaar (2022-2023) de schoolweging later in het jaar bekend maakt.

De nieuwe schoolweging zal worden gebruikt vanaf het moment dat de resultaten van de doorstroomtoets in 2024 bij de beoordeling van de leerresultaten worden betrokken. De latere publicatie was ook nodig omdat de wijze van registratie van scholen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) door de introductie van RIO (Registratie instellingen en opleidingen) is veranderd.

Diverse scholen hebben onduidelijkheid ervaren bij het invoeren van hun gegevens in RIO. Daardoor waren er dit jaar meer aanpassingen nodig dan voorheen om de juiste schoolweging te bepalen voor scholen met meerdere vestigingen. Tot slot maakte de grote instroom aan nieuwkomers het ingewikkeld om de best passende schoolweging te bepalen.