USN Skip to Content USN Skip to Footer

Innige samenwerking onderwijs, kinderopvang en gemeente Amsterdam

Scholen, gemeente en kinderopvang slaan de handen ineen voor goede opvang en beter onderwijs voor alle kinderen en jongeren in Amsterdam. Omdat de maatschappelijke opgave te groot is voor individuele partijen en onderlinge solidariteit nodig is om de huidige problemen op te lossen, is gemeenschappelijk handelen dringend nodig. Dat maakt de gemeente Amsterdam bekend.

Er zijn grote problemen in de stad, stelt Amsterdam vast. Het tekort aan leraren neemt alleen maar toe en de kinderopvang heeft veel last van personeelstekorten. Daarnaast is het mentale welzijn van jongeren de laatste jaren afgenomen. Tot slot zijn de problemen ongelijk verdeeld over de stad waardoor te veel kinderen en jongeren niet kunnen profiteren van goed onderwijs of goede opvang.

Wethouder Marjolein Moorman van onderwijs: ‘Het is belangrijk dat we in Amsterdam gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen en hun toekomst. Personeelstekorten, toenemende kansenongelijkheid en verschillen in onderwijskwaliteit zorgen voor een stevige opgave. Gezamenlijk voelen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen te werken en ons maximaal in te zetten om recht te doen aan ieder kind. Dit hebben we verwoord in deze afspraken.’

Wethouder Sofyan Mbarki (mbo en toeleiding arbeidsmarkt): ‘Door een goede samenwerking met alle verschillende onderwijsinstellingen – van voorschool tot beroepsonderwijs – en het bedrijfsleven kunnen we leerlingen en studenten beter begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid en wendbaar maken voor de arbeidsmarkt en de samenleving.’

De gemeente Amsterdam heeft onderwijs en opvang aan tafel gevraagd om samen ambities te formuleren en afspraken te maken die een antwoord geven op de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Het doel is een opvang- en onderwijsaanbod waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en perspectief hebben. De samenwerkende partijen hebben op de volgende thema’s ambities geformuleerd:

• onderwijskwaliteit
• personeelstekort
• integrale aanpak onderwijs, jeugdzorg, veiligheid, welzijn en armoede
• doorstroom en aansluiting (een stabiele schoolloopbaan met soepele overgangen)
• aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
• onderwijsaanbod
• huisvesting (alle kinderen en jongeren hebben toegang)

Alle ambities zijn vastgelegd in de aanpak ‘Onderwijs Ambities Amsterdam’. Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente bevestigen hiermee samen verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit en het perspectief op een stabiele onderwijsloopbaan.