USN Skip to Content USN Skip to Footer

In eerste helft schooljaar 2022-2023 kregen veel Oekraïense kinderen onderwijs

Besturen, schoolteams en gemeenten hebben zich enorm ingespannen om in korte tijd tijdelijke onderwijsvoorzieningen (tov’s) voor Oekraïense leerlingen in te richten en te laten starten. Schoolbesturen slaagden er in de eerste helft van het schooljaar 2022-2023 in om voor de meeste Oekraïense kinderen onderwijs te verzorgen. In de tweede helft van het schooljaar ontstonden wel wachtlijsten voor Oekraïense leerlingen. Tien procent van de Oekraïense leerlingen (primair en voortgezet onderwijs samen) staat niet ingeschreven op een school.

Dit komt naar voren uit een onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde in de periode oktober 2022 tot februari 2023. Samenwerking tussen besturen onderling, met de gemeente en met bestaande nieuwkomersvoorzieningen, leidde tot een snelle inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen. De samenwerking met bestaande nieuwkomersvoorzieningen blijkt daarbij van meerwaarde en heeft voorkomen dat iedereen zelf het wiel ging uitvinden.

Wel hebben de tijdelijke onderwijsvoorzieningen, net als andere scholen, last van het lerarentekort. Verder verzuimen leerlingen relatief gemakkelijk, waarschijnlijk door de onduidelijke toekomst voor de leerlingen en hun ouders en de gerichtheid op terugkeer naar Oekraïne.

Op 5 juni 2023 is de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet maakt, in geval van een crisissituatie, de inrichting van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening mogelijk voor de brede groep nieuwkomers, niet alleen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De nieuwe wet benadrukt dat bij de inrichting van nieuwe voorzieningen de samenwerking met gemeente of regio en met bestaande nieuwkomersvoorzieningen van groot belang is om snel te kunnen starten. Beschikbare expertise moet worden gedeeld en ingezet.