USN Skip to Content USN Skip to Footer

In 2022 nam ziekteverzuim in onderwijs flink toe

In 2022 leek er sprake te zijn van een corona-herstelperiode waarin zowel leerlingen als ook het onderwijspersoneel hun weg naar school weer moesten zien te vinden, aldus de rapportage. De sociaal-emotionele gevolgen van de schoolsluitingen op (het gedrag van) de leerlingen en de extra inspanningen om de leerachterstanden van leerlingen in te halen, in combinatie met oplopende personeelstekorten, trokken een wissel op de draagkracht van alle werknemers:

  • De ziekmeldingsfrequentie van het onderwijzend personeel (OP) is gestegen van 1,4 in 2021 naar gemiddeld 2,1 keer in 2022. De ziekmeldingsfrequentie van het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) is in 2022 gestegen met 0,5 keer naar gemiddeld 1,4 keer.
  • De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2022 gedaald naar waarden van voor de coronapandemie. Bij het OP met acht dagen naar gemiddeld 12 ziektedagen en bij het OOP met tien dagen naar gemiddeld 18 ziektedagen.
  • Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, is bij zowel het OP als ook het OOP in 2022 fors gedaald. Bij het OOP van 53 procent naar 39 procent en bij het OP van 42 procent naar 27 procent.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP)