USN Skip to Content USN Skip to Footer

Hoog salaris beginnende leraar niet genoeg: ‘Strengere kwaliteitseisen nodig’

Nederlandse leraren die net komen kijken in het onderwijs, krijgen royaal betaald voor hun diensten, meldt De Telegraaf. De krant heeft onderzoek op een rij gezet van de Europese Commissie onder 39 Europese onderwijsstelsels. Alleen beginnende leraren in Duitsland, Luxemburg, Turkije en Zwitserland verdienen meer. Het gaat om relatieve lonen waarbij rekening is gehouden met koopkrachtverschillen, zodat er goed vergeleken kan worden tussen Europese landen.

Ook als er naar absolute eurobedragen wordt gekeken, staat Nederland tussen de Europese koplopers. Cijfers van het ministerie van Onderwijs laten zien dat een beginnende leraar vanaf heden minimaal een bruto beloning van 3850 per maand ontvangt – dat ligt ruim boven een modaal inkomen. Gemiddeld verdienen onze leraren zo’n 5800 euro per maand.

Er zijn hier bovendien veel groeimogelijkheden: het duurt gemiddeld twaalf jaar voor een leraar in Nederland in de top van een salarisschaal zit. In Hongarije duurt dat maar liefst 42 jaar. Volgens het onderzoek kan een Nederlandse leraar het salaris in de eerste vijftien werkende jaren met wel 60 procent zien stijgen.

Het onderwijs zag de afgelopen jaren een aantal flinke loonstijgingen. Onlangs werd een nieuw cao-akkoord bekendgemaakt, waardoor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs een loonsverhoging krijgen van 10 procent plus een eenmalige bonus.

‘De relatief hoge lonen zijn goed nieuws, leraar is een belangrijk beroep dat een goed salaris verdient’, reageert Sezgin Cihangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Toch denkt hij niet dat het grote lerarentekort er snel mee verdwenen is. Op een bepaald moment is salaris niet meer de belangrijkste drijfveer, weten we uit onderzoek. Leraren gaan dan meer naar secundaire voorwaarden kijken: hoeveel vrijheid heb ik om mijn eigen lessen te geven, bijvoorbeeld.’

Als lid van het RED-team onderwijs uit hij vaak zijn zorgen over de tanende kwaliteit van het onderwijs. Volgens Cihangir is vooral het vergroten van het aanzien van de leraar een belangrijk middel om nieuwe leraren te trekken en om uiteindelijk het onderwijs te verbeteren. ‘Het begint met trots zijn op het eigen beroep, het eigen ambacht. Maar met alle negatieve berichten over het slechte onderwijs in het algemeen, en zeker met betrekking tot reken- en taalonderwijs, is dat gewoon lastig.’