USN Skip to Content USN Skip to Footer

Handreiking voor bestuursverslag 2023

Schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de handreiking bestuursverslag. De handreiking is een voorbeeld voor een bestuursverslag en helpt bij het schrijven van een bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het verslag met stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een breder beeld van de sector te verkrijgen.

Met die doelen in het achterhoofd is door een werkgroep van schoolorganisaties en controllers een format met een werkbare en overzichtelijke structuur ontwikkeld, dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. De handreiking wordt ieder jaar aangescherpt en geüpdatet. De versie 2023 van het bestuursverslag is afgestemd met Van Ree Accountants, Flynth en Moore-DRV. De maatschappelijke thema’s in dit bestuursverslag zijn afgestemd met het ministerie van OCW.