USN Skip to Content USN Skip to Footer

Grootste deel vo-werknemers ook in 2022 tevreden met hun baan

Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat 79,3% van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (29,5% versus 19,7%). Een grote meerderheid van de werknemers (64,6%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73,7%.

De NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.

In het onlangs gepubliceerde TNO-rapport ‘NEA 2022 Tabellen sector onderwijs’ worden de resultaten van de vo-sector afgezet tegen andere (onderwijs) sectoren. Binnen de vo-sector worden verschillende functies met elkaar vergeleken. Met deze resultaten ontstaat een goed beeld van hoe het met werknemers in het vo is gesteld.

Download hier het rapport