USN Skip to Content USN Skip to Footer

Gezocht: lid Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC)

Ruim twee jaar geleden is de Evaluatie & Monitoring Commissie in opdracht van de VTOI-NVTK opgericht om de kwaliteit van toezicht te ijken en verrijken door het inrichten van een monitor. Begin december 2023 zijn de kwantitatieve resultaten van de eerste monitor gepresenteerd.

Een monitor is pas een monitor wanneer ontwikkelingen gevolgd kunnen worden en er een betrouwbaar beeld van de kwaliteitsontwikkeling door de tijd gegeven kan worden.  In het veld stimuleert de monitor tot leren en het verder ontwikkelen van een perspectief op de kwaliteit van toezicht. 

Vanwege het vertrek van één van de leden van de EMC, zijn we op zoek naar een lid voor de Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC) met een onderzoeksprofiel en ervaringskennis als toezichthouder in de kinderopvang.

Opdracht aan de Evaluatie & Monitoring Commissie (EMC):

De EMC is verantwoordelijk voor de opzet van de monitor, de uitvoer hiervan en de verantwoording van het resultaat; de Code Goed Toezicht fungeert daarbij als basis;

De EMC fungeert als inhoudelijk opdrachtgever voor een extern onderzoeksbureau;

De EMC interpreteert bevindingen uit de monitor;

De EMC informeert het bestuur van de VTOI-NVTK over bevindingen en conclusies en doet verbetervoorstellen om de kwaliteit van toezicht te verhogen; De EMC biedt het bestuur de gelegenheid daarop de te reageren, alvorens naar buiten te treden;

De EMC rapporteert periodiek over haar werkzaamheden aan het bestuur van de VTOI-NVTK en communiceert conform het reglement EMC.

Van kandidaten vragen we het volgende: 

Lid zijn van VTOI-NVTK;

Relevante ervaring met het beoordelen van onderzoeksvoorstellen;

Sterk ontwikkelde competenties op het gebied van: analyseren, samenwerken, plannen & organiseren en communiceren;

Integriteit, transparantie, slagvaardig, resultaatgericht en zorgvuldigheid;

Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;

Beschikbaar voor 4-6 vergaderingen per jaar.

Daarnaast streven we naar diversiteit en complementariteit, zodat in de commissie als geheel aanwezig zijn:

Kennis van alle sectoren van het onderwijs en de kinderopvang;

Relevante kennis en ervaring met het uitvoeren van benchmark- en monitor-onderzoek;

Relevante kennis en ervaring met veranderprocessen en kwaliteitsverbetering;

Toegang tot relevante netwerken.

De commissie verricht haar werkzaamheden conform het vastgestelde Reglement EMC.

De VTOI-NVTK hanteert een vacatiegeld-vergoeding voor werkzaamheden van leden in commissies van de vereniging.

Interesse? Reageren kan tot 12 januari 2024

Kandidaten wordt verzocht hun CV en korte motivatiebrief te mailen naar: bureau@vtoi-nvtk.nl, onder vermelding ‘lid Evaluatie & Monitoring Commissie VTOI-NVTK’. Sollicitaties die niet voldoen aan bovengenoemde eisen worden niet in behandeling genomen.

Sollicitanten worden apart geïnformeerd over de tijdstippen voor selectiegesprekken. Meer weten? Neem dan contact op met Marian de Regt via het bureau 085- 00 14 278.