USN Skip to Content USN Skip to Footer

Gespreksleidraad: Aandacht voor samenwerking tussen organisaties en domeinen

De maatschappij verwacht meer en meer samenwerking van organisaties. Problemen van mensen op meerdere leefgebieden vragen erom dat organisaties samenwerken om hulp of ondersteuning te bieden. Deze ontwikkeling maakt dat intern toezichthouders niet meer om dit thema heen kunnen. Maar hoe kunt u als intern toezichthouder effectief toezien op samenwerking? Speciaal voor intern toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders hebben de samenwerkende rijksinspecties binnen Toezicht Sociaal Domein een gespreksleidraad ontwikkeld: Aandacht voor samenwerking

De roep om samenwerking wordt sterker. Bij het vormgeven van preventie, om integrale ondersteuning dichterbij inwoners in de wijk te brengen: we kunnen niet meer heen om samenwerking met andere organisaties en sectoren. Dit lezen we ook terug in de verschillende landelijke programma’s en akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). 

Gespreksleidraad Aandacht voor samenwerking

In deze gespreksleidraad staan concrete handvatten om binnen de eigen organisatie en binnen de samenwerking het gesprek aan te gaan. En op die manier de samenwerking te verbeteren. De leidraad is bedoeld voor intern toezichthouders, medezeggenschapsraden en bestuurders. Het document is een samenvatting van de handreiking die de samenwerkende rijksinspecties gebruiken.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft de gespreksleidraad ontwikkeld in samenwerking met inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Download de gespreksleidraad