USN Skip to Content USN Skip to Footer

Funderend onderwijs: kwaliteit leermiddelen moet beter

Het funderend onderwijs moet meer regie pakken op de kwaliteit van leermiddelen en een stevige positie innemen richting marktpartijen. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 2500 leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals. Daarop hebben vakbonden, sectorraden en hun partners het manifest ‘Meer grip op kwaliteit leermiddelen’ geschreven, waarin zij pleiten voor meer publieke regie, een eerlijker leermiddelenmarkt en wegnemen van zorgen over stijgende kosten. 

De respondenten geven in de peiling aan dat de huidige leermiddelen niet voldoen aan de verwachting uit het onderwijsveld. Ongeveer de helft heeft (veel) zorgen over de grote hoeveelheid lesstof en het gebrek aan zicht op het behalen van kerndoelen/eindtermen. Zo’n 60 procent van de respondenten vindt het onduidelijk op basis van welke wetenschappelijke kennis lesstof-keuzes zijn gemaakt. Tot slot moet er worden gewerkt aan verbetering van het aanbod en de toegankelijkheid voor leerlingen met een beperking.

De respondenten richten de meeste pijlen op het functioneren van de marktwerking. Ruim 81 procent van de respondenten geeft aan zich (veel) zorgen te maken over de verplichte afname van verschillende leermiddelen, die niet afzonderlijk ingekocht kunnen worden. Ook de stijgende kosten van leermiddelen zijn een doorn in het oog, volgens ruim driekwart van de respondenten.

Het is belangrijk dat onderwijsprofessionals voldoende grip krijgen op de kwaliteit van leermiddelen, vindt 86 procent van de respondenten. Dit hoeven overigens niet altijd de onderwijsprofessionals zelf te zijn. Het mogen ook vertegenwoordigers van onderwijsprofessionals zijn. De initiatiefnemers van het manifestpleiten voor het opstellen van kwaliteitscriteria door onderwijsprofessionals.

Aanleiding voor de peiling waren de signalen uit het veld over de kwaliteit van leermiddelen en de marktwerking in de leermiddelenmarkt. Daarom hebben AOb, CNV, AVS, FvOv, Stichting Platforms VMBO (SPV), Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO, Platform-TL, VO-raad en PO-Raad de handen ineengeslagen en een vragenlijst onder hun achterbannen verspreid.