USN Skip to Content USN Skip to Footer

FNV: overgangscao moet werknemers kinderopvang binnenboord houden

Op dinsdag 16 januari 2024 zijn de gesprekken tussen vakbonden en werkgevers gestart over een overgangscao voor de circa 114.000 werknemers in de kinderopvang. FNV Zorg & Welzijn zet vooral in op behoud en aantrekken van personeel, stelt Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De personeelskrapte en de hoge werkdruk die dat tot gevolg heeft, is echt een punt van zorg.’

Volgens Dorenbos keerde in het tweede kwartaal van 2023 9,1 procent van de professionals de kinderopvang de rug toe en verliet ook de sector. Dat is 14 procent hoger dan in 2022. Het levert een groot maatschappelijk probleem op, omdat deze professionals er juist voor zorgen dat ouders kunnen werken.

Uit een recente enquête van FNV Zorg & Welzijn blijkt dat kinderopvangmedewerkers meer zeggenschap willen over hun roosters, werkzaamheden en werktijden. De FNV wil daarom afspraken maken over niet-groepsgebonden werk, zoals het administratief invullen van kindvolgsystemen, oudergesprekken en rondleidingen voor ouders. Deze werkzaamheden worden nu vaak in eigen tijd gedaan.

Dorenbos: ‘Die werkzaamheden moeten gewoon in werktijd, en op de afgesproken werkdagen gedaan kunnen worden.’ Voor tal van andere taken, zoals het eten voorbereiden en bestellingen doen, wil de FNV groepshulpen inzetten. Zo blijft er meer tijd en aandacht voor de kinderen over.

Om de lonen te laten meestijgen met de inflatie wil de vakbond, naast koopkrachtverbetering, ook een automatische prijscompensatie in de cao. En een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2 procent. Dorenbos: ‘De lonen in de kinderopvang lopen ruim 10 procent achter op de lonen in andere zorg- en onderwijscao’s. Werknemers willen ook graag vaste contracten met meer uren. Door op die manier financiële zekerheid te bieden houd je werknemers ook binnenboord.’ De overgangscao moet per 1 juli 2024 ingaan, gaat een half jaar gelden en moet de opmaat zijn voor een toekomstige cao.