USN Skip to Content USN Skip to Footer

Een meetladder voor gelijke kansen in het voortgezet onderwijs

Het onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop middelbare scholen in Rotterdam aandacht besteden aan het brede onderwerp diversiteit en inclusie. Daarvoor zijn twintig onderwijsprofessionals (docenten, teamleiders en schoolleiders) van tien verschillende scholen bevraagd over uitdagingen die zij tegenkomen, hun succesverhalen en over de manieren waarop zij investeren in inclusie en daarmee in kansengelijkheid.

Vrijwel alle onderwijsprofessionals benoemen dat diversiteit en inclusie belangrijke thema’s zijn op de scholen waar zij werkzaam zijn. Er zijn wel aanzienlijke verschillen in de uitdagingen die zij ervaren, de manieren waarop de scholen hier daadwerkelijk in investeren en in de investeringen die volgens hen nodig zijn voor een meer inclusieve leeromgeving.