USN Skip to Content USN Skip to Footer

Edith Hooge nieuwe bestuursvoorzitter UvA

Edith Hooge is sinds 2019 voorzitter van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij werkzaam als hoogleraar ‘Onderwijsbestuur’ bij TIAS, Tilburg University. De UvA is haar goed bekend: zij studeerde en promoveerde daar en was lid van de Raad van Toezicht.

‘Edith Hooge is een ervaren bestuurder met academische statuur’, licht RvT-voorzitter Marise Voskens toe op de website van de UvA. ‘Met haar visie, ervaring en verbindende kwaliteiten kan zij als voorzitter van het college en als teamspeler richting geven aan de koers van de UvA, mede gelet op de vele uitdagingen waar de universitaire wereld voor staat. Haar academische wortels liggen bij de UvA. Ook daarmee heeft zij een profiel dat goed bij onze universiteit past.’

Hooge is een ‘oude bekende’ in Amsterdam: zij studeerde Onderwijskunde aan de UvA en promoveerde, ook aan de UvA, op een onderzoek naar autonomievergroting en deregulering in het onderwijs. Van 2017 tot aan haar benoeming bij de Onderwijsraad in 2019 was zij lid van de Raad van Toezicht van de UvA; ze werd daartoe voorgedragen door de centrale medezeggenschapsraden.