USN Skip to Content USN Skip to Footer

Dringende oproep scholen aan Kamer: stop schoolmaaltijden niet

In een brandbrief aan de Tweede Kamer dringen ruim 2100 scholen erop aan het programma schoolmaaltijden voort te zetten. Zij verzoeken de Kamerleden om de subsidies voor het verstrekken van maaltijden aan leerlingen, of boodschappenkaarten aan ouders, te verlengen. Als er niet alsnog geld wordt gereserveerd, dreigt het programma na december 2024 te moeten stoppen.

Het programma schoolmaaltijden wordt gezamenlijk uitgevoerd door het Nederlandse Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds in opdracht van de overheid. In het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is geen geld vrijgemaakt om het programma na dit jaar door te laten lopen, terwijl armoede onder families met kinderen toeneemt. Scholen vrezen dat hun leerlingen dan weer met honger, zonder energie en ongeconcentreerd in de klas komen te zitten.

‘De 266 kinderen op de Oranje Nassauschool in Amsterdam hebben dit ontbijt zo hard nodig. Wij zien dat er progressie is in hun leren. Het hoort niet dat wij in zo’n mooi land wonen en er dan kinderen op school zitten met honger. Namens alle leerlingen roep ik de politiek daarom op de schoolmaaltijden voort te zetten’, vertelt basisschooldirecteur Audrey Rajcomar. 

Audrey Rajcomar is een van de schooldirecteuren die de Tweede Kamer in de brandbrief oproept de financiering voor het schoolmaaltijdenprogramma structureel te maken, of op zijn minst met een jaar te verlengen. Het Jeugdeducatiefonds, het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en het Voedingscentrum ondersteunen de oproep. 

Ruim een jaar na de start van het programma schoolmaaltijden doen ruim 2100 scholen mee. Dit is bijna 80 procent van alle scholen in de doelgroep. Scholen komen in aanmerking voor het schoolmaaltijdenprogramma als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen. De scholen bevinden zich verspreid over Nederland. Ook doen alle type scholen mee: van regulier po en vo, tot speciaal onderwijs.

De brandbrief heeft niet meteen indruk gemaakt in de Tweede Kamer. De beoogd coalitiepartners PVV, VVD, NSC en BBB vinden dat hun nieuwe kabinet eerst zelf met definitieve plannen moet komen, na ‘een bredere discussie over armoede rond kinderen’. D66, Volt, DENK, GroenLinks-PvdA en SP stellen in een motie dat de tijdelijke regeling voor gratis schoolmaaltijden moest worden omgezet in een structurele regeling. Omdat daar in het hoofdlijnenakkoord geen geld voor is gereserveerd, willen ze dit via een motie alsnog regelen. Die heeft nu onvoldoende steun.